Schadereperatie

In het onfortuinlijke geval dat er schade ontstaat, dient u dit onmiddellijk te melden aan uw verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij zal een eerste raming vragen van de herstelkosten i.v.m. een mogelijk controlebezoek door een expert.
De door u aangewezen reparateur zal een schade-expertiserapport opmaken, waarna de reparateur dit rapport bespreekt met de (bezoekende) schade-expert. Vervolgens dient de expert de schade in bij de verzekeringsmaatschappij.
Aan het opstellen van een expertiserapport door de reparateur zijn kosten verbonden, welke kosten komen te vervallen indien u de schade door deze reparateur laat herstellen.


Steeds meer verzekeringsmaatschappijen proberen u te verwijzen naar door hen geselecteerde herstelbedrijven. U bent geenszins verplicht dit advies op te volgen en u bent vrij in uw keuze voor de reparateur.